Privacybeleid | Sonne Frankenberg
KONTAKT

Relais & Châteaux Hotel

DIE SONNE FRANKENBERG

Marktplatz 2-4

D-35066 Frankenberg / Eder

+49 (0) 64 51 / 750-0 ZUM KONTAKTFORMULAR
Anfahrt
Gutscheine
Tickets
Kulinarik

Privacy

Wij, HBB Hotelbetriebsgesellschaft Battenberg GmbH, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en houden ons strikt aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daarbij wordt met name rekening gehouden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: “AVG”, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.

 

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens van de gebruikers van onze website uitsluitend na het verkrijgen van een wettelijke toestemming, of als zij ons hiervoor hun uw toestemming hebben gegeven. In geen geval worden de verzamelde gegevens verkocht. De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens is gebaseerd op de van u verkregen toestemming, overeenkomstig Artikel 6, lid 1 a AVG, om aan u de door u aangevraagde informatie of producten te kunnen verstrekken overeenkomstig Art. 6, lid 1 b AVG, of in overeenstemming met ons legitiem belang, Art. 6, lid 1 f AVG. Art. 6, lid 1 f AVG staat de verwerking van persoonsgegevens toe in het kader van het “legitieme belang” van de verwerkingsverantwoordelijke, behalve wanneer uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen zwaarder wegen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking, indien er hiertoe in uw specifieke situatie redenen aanwezig zijn. Een e-mail sturen naar de functionaris gegevensbescherming is hiervoor voldoende.

 

De hierna volgende verklaring geeft u een overzicht van hoe wij de bescherming van uw persoonsgegevens garanderen en welke soorten gegevens voor welk doel worden verzameld. De verklaring geldt voor alle websites die onder onze verantwoordelijkheid vallen. Onze websites kunnen links bevatten naar sites van andere aanbieders, waarop dit privacybeleid niet van toepassing is.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

 

Het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn individuele details over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon, of andere aan deze persoon gerelateerde gegevens. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, uw adres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres.

 

1.Gebruik van persoonsgegevens

(1) Persoonsgegevens worden door ons verkregen op het moment dat u deze aan ons verstrekt als onderdeel van uw online boeking, reserveringsaanvragen, vragen naar verdere aanbiedingen of uw contactverzoek. De gegevensverwerking is noodzakelijk om het contract met u te kunnen uitvoeren. Wettelijke basis is Art. 6, lid 1 b AVG.

(2) In het kader van uw online boeking hebben wij van u de volgende persoonsgegevens nodig: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, alsook de creditcardgegevens die dienen voor de verificatie. Afgifte van verdere details is vrijwillig. Deze verwerken we in overeenstemming met uw toestemming, overeenkomstig Art. 6, lid 1 a AVG. Twee jaar na de volledige afwikkeling van de boeking en na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen, worden uw gegevens gewist, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verder gebruik, of als we wettelijk verplicht zijn de gegevens op te slaan.

(3) Bij uw reserveringen voor onze restaurants, vergaderingen en evenementen, of voor onze SPA-aanbiedingen, hebben wij van u de volgende persoonsgegevens nodig: voor- en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. De gegevensverwerking is noodzakelijk om het contract met u te kunnen uitvoeren. Wettelijke basis is Art. 6, lid 1 b AVG. Verdere details zijn vrijwillig, we verwerken deze gegevens in overeenstemming met uw toestemming. Artikel 6, lid 1 a AVG. Twee jaar na de volledige afwikkeling van de boeking en na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen, worden uw gegevens gewist, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verder gebruik, of als we wettelijk verplicht zijn de gegevens op te slaan.

(4) Bij uw aanvraag van waardebonnen of van onze hotelbrochure hebben wij van u de volgende persoonsgegevens nodig: voor- en achternaam, alsook uw adres. De gegevensverwerking is noodzakelijk om het contract met u te kunnen uitvoeren. Wettelijke basis is Art. 6, lid 1 b AVG. Verdere details zijn vrijwillig, we verwerken deze gegevens in overeenstemming met uw toestemming. Artikel 6, lid 1 a AVG. Twee jaar na de volledige afwikkeling van de boeking en na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen, worden uw gegevens gewist, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verder gebruik, of als we wettelijk verplicht zijn de gegevens op te slaan.

(5) Bij een contactaanvraag hebben we uw voor- en achternaam nodig, evenals uw e-mailadres en, in het geval u informatiemateriaal toegestuurd wilt krijgen, ook uw postadres. De gegevensverwerking is noodzakelijk om het contract met u te kunnen uitvoeren. Wettelijke basis is Art. 6, lid 1 b AVG. Verdere details zijn vrijwillig, we verwerken deze gegevens in overeenstemming met uw toestemming. Artikel , lid 1 a AVG. U kunt ons bijvoorbeeld uw telefoonnummer doorgeven, zodat wij contact kunnen opnemen. Twee jaar na de volledige afwikkeling van de boeking en na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen, worden uw gegevens gewist.

(6) Stuurt u ons uw sollicitatie per e-mail, dan verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw gegevens uitsluitend voor de betreffende vacature en wissen we uw gegevens na een redelijke periode (uiterlijk zes maanden na ontvangst). Geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens ook later voor andere vacatures te gebruiken, dan worden deze niet gewist, maar worden ze, met uw toestemming, verder gebruikt, overeenkomstig Art. 6, lid a AVG.

(7) We hebben een klantenlogin gecreëerd, waarin we alle over u aanwezige gegevens, zoals uw boekingen, opslaan. De gegevensverwerking is noodzakelijk om het contract met u te kunnen uitvoeren. Wettelijke basis is Art. 6, lid 1 b AVG. Bovendien ontvangt u op basis van de gegevens exclusief voor u geselecteerde aanbiedingen. Dit gebeurt natuurlijk alleen, als u hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Wettelijke basis is uw toestemming overeenkomstig Art. 6, lid 1 a AVG.

 

 1. Newsletter

(1) Als u onze e-mail Newsletter aanvraagt, dan wordt uw e-mailadres gebruikt voor onze promotionele doeleinden, tot het moment dat u zich voor de Newsletter afmeldt. Rechtsbasis is uw toestemming overeenkomstig Art. 6, lid 1 a AVG. De aanvraag van de Newsletter en uw toestemming voor het opslaan en gebruiken van uw e-mailadres kunt u op elk moment intrekken. Wilt u een toestemming intrekken, stuur de aanvraag hiervoor dan naar datenschutz@sonne-frankenberg.de.

(2) De online aanmelding voor een abonnement op de Newsletter gebeurt via een Double Opt-in. Bij het aanmelden geeft u uw e-mailadres aan waarnaar de Newsletter moet worden verzonden. Na versturen van het registratieformulier per e-mail ontvangt u een bevestigingsbericht. Dit bevat, naast de volledige tekst van de toestemmingsverklaring, een bevestigingslink. Pas nadat op deze link is geklikt, is het registratieproces voltooid.

 

De aanmeldingen voor de Newsletter wordt geregistreerd, om te kunnen bewijzen dat het aanmeldproces overeenkomstig de wettelijke vereisten heeft plaatsgehad. Dit omvat het opslaan van het aanvraag- en bevestigingstijdstip, alsook het IP-adres. Rechtsbasis hiervoor is Art. 6, lid 1 f AVG. Ons legitiem belang hierbij is, dat we kunnen bewijzen dat u toestemming heeft gegeven. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking, indien er hiertoe in uw specifieke situatie redenen aanwezig zijn. Een e-mail sturen naar datenschutz@sonne-frankenberg.de is hiervoor voldoende.

(3) U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de Newsletter op elk gewenst moment intrekken. Dit kan via de ‘afmeldlink’ in de Newsletter e-mail, of door te klikken op de afmeldfunctie op de website.

 

 1. Gegevensoverdracht aan derden

(1) Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, het voortvloeit uit onze contractuele verplichtingen, of nodig is om onze door u gekozen diensten na te komen.

(2) Op onze website kunt u aanvragen doen voor het reserveren van kamers in ons hotel. Daarvoor maken we gebruik van de techniek van Saber GLBL; in het bijzonder het programma SynXis (https://www.sabrehospitality.com/solutions/hotel-central-reservation-systems). Uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in ons Property Management System Ophelia Suite 8 voor reserveringen en gastenadministratie. Uw gegevens worden door ons, voorafgaand aan uw verblijf, gebruikt voor een Pre-Stay-Mail. Rechtsbasis is Art. 6, lid 1 b AVG. Na uw verblijf worden de gegevens, als u daar bij vertrek mee akkoord bent gegaan, gebruikt voor het toesturen van een digitale evaluatie-enquête. Rechtsbasis is uw toestemming overeenkomstig Art. 6, lid 1 a AVR.

(3) Op onze website kunt u het aanvraagformulier “Tafelreservering” gebruiken om bij onze restaurants te reserveren. U heeft daarbij twee opties. Op de eerste plaats kunt u de reserveringsaanvraag per mail aan onze afdeling ‘Tafelreservering’ versturen. Uw gegevens zullen dan in ons Property Management System Ophelia Suite 8 voor reserveringen en gastenadministratie gebruikt worden. De gegevensverwerking is noodzakelijk om het contract met u uit te kunnen voeren. Wettelijke basis is Art. 6, lid 1 b AVG.

(4) Daarnaast is het mogelijk om de reserveringsaanvraag voor een tafelreservering te doen via de portal van onze dienstverlener Book A Table. Uw gegevens worden in dat geval doorgestuurd naar Book A Table. Book A Table gebruikt uw gegevens ook voor eigen doeleinden. Kijkt u voor meer informatie over de privacy- en gebruiksvoorwaarden van Book A Table GmbH & Co. KG op https://www.bookatable.com/de/datenschutz. Rechtsbasis is uw toestemming overeenkomstig Art. 6, lid 1 a AVR.

(5) Op onze website kunt u online waardebonnen bestellen en deze per mail ontvangen in de vorm van een PDF-bestand en vervolgens afdrukken. Ook kunt u de waardebonnen per post laten versturen. Dit gebeurt via de portal van onze dienstverlener Idea Creation GmbH (“E-GUMA”). Uw gegevens worden in dat geval doorgestuurd naar Idea Creation. Idea Creation gebruikt uw gegevens ook voor eigen doeleinden. Kijkt u voor meer informatie over de privacy- en gebruiksvoorwaarden van Idea Creation GmbH op https://www.e-guma.ch/datenschutz. Rechtsbasis is uw toestemming overeenkomstig Art. 6, lid 1 a AVR.

 

 1. Communicatie via e-mail

Wilt u via e-mail met ons communiceren, gebruikt u dan a.u.b. daarvoor de vermelde adressen. Houdt u er echter rekening mee, dat niet-versleutelde e-mails die via internet worden verzonden, tijdens het verzendproces niet voldoende zijn beschermd tegen ongeautoriseerde toegang door derden.

 

 1. Toegangsgegevens/ Log Files

HBB Hotelbetriebsgesellschaft Battenberg GmbH verzamelt en slaat automatisch Server Log Files op, die door uw browser naar ons worden verzonden.

Dit zijn:

 • Browsertype/-versie,
 • Toegepast besturingssysteem,
 • Referrer URL (de eerder bezochte pagina),
 • Hostname van de toegangscomputer (IP-adres),
 • Tijdstip van de servervaanvraag.

Van samenvoegen van deze gegevens met andere gegevensbronnen is eveneens geen sprake.

 

De persoonsgegevens van de Server Log Files worden verwerkt op basis van Art. 6, lid 1 punt f AVG. Deze toestemmingsaanleiding maakt verwerking van persoonlijke gegevens mogelijk in het kader van het “legitieme belang” van de verantwoordelijke persoon, behalve wanneer uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen zwaarder wegen. Ons legitieme belang wordt gevormd door een eenvoudigere administratie en de mogelijkheid om hacken te kunnen detecteren en traceren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking, indien er hiertoe in uw specifieke situatie redenen aanwezig zijn. Een e-mail sturen naar de functionaris gegevensbescherming is hiervoor voldoende. Ons legitieme belang komt voort uit bovengenoemde doelen voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies te trekken over uw persoon.

De Server Log Files die bovenstaande gegevens bevatten worden na 30 dagen automatisch gewist of, indien gebruikt voor statistieken, geanonimiseerd. We behouden ons het recht voor om de Server Log Files langer op te slaan, als er feiten zijn, die aanleiding geven om te vermoeden dat geprobeerd wordt ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de gegevens (zoals de poging van een hack of een zogenaamde DDOS-aanval).

 

 1. Cookies

(1) Onze website maakt gebruik van Cookies. Deze zijn bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, zodat u herkend wordt als u de website opnieuw bezoekt. Via de Cookie wordt daarvoor informatie verwerkt over uw gebruikersgedrag. U kunt de installatie van Cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen.

(2) In dat laatste geval is het echter mogelijk dat u eventueel niet alle functies van de website kunt gebruiken. Door de website te gebruiken, zonder voorafgaand door middel van uw browserinstellingen Cookies te blokkeren, verklaart u zich akkoord met het gebruik van Cookies en van de daardoor te verkrijgen informatie voor het hierboven omschreven doel. Rechtsbasis is uw toestemming overeenkomstig Art. 6, lid 1 a AVR. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken door uw browserinstellingen overeenkomstig te wijzigen; door het wijzigen van uw browserinstellingen, worden er geen Cookies meer geplaatst.

 1. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google LLC (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “Cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om te analyseren hoe u de website gebruikt. Rechtsbasis is Art. 6, lid 1 f AVG. Deze toestemmingsaanleiding maakt verwerking van persoonlijke gegevens mogelijk in het kader van het “legitieme belang” van de verantwoordelijke persoon, behalve wanneer uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen zwaarder wegen. Ons legitieme belang wordt gevormd door de mogelijkheid om het gebruik van de website te kunnen analyseren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking, indien er hiertoe in uw specifieke situatie redenen aanwezig zijn. Een e-mail sturen naar de functionaris gegevensbescherming is hiervoor voldoende.

De door de Cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Is op deze website IP-anonimisering ingeschakeld, dan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen aangesloten bij

de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, echter eerst ingekort.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google neemt deel aan het Privacy Shield. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie toepassen om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de website-activiteiten en om aan de exploitant van de website extra diensten te verlenen, verbonden aan het website- en internetgebruik. Het door uw browser, als onderdeel van Google Analytics, verzonden IP-adres zal door Google niet met andere gegevens worden samengevoegd. U kunt het opslaan van Cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; we wijzen u er echter op, dat u in dat geval niet alle functies van deze site volledig kunt gebruiken. Verder kunt u de doorgifte aan Google van de door het Cookie verzamelde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en het verwerken van deze gegevens door Google tegengaan, door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren. U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen, door op de link “Google Analytics uitschakelen” te klikken. Er wordt dan een Opt-Out-Cookie geïnstalleerd, dat voorkomt dat in het vervolg informatie over uw bezoeken aan deze website wordt verzameld: Google Analytics deactiveren. Wij wijzen u erop, dat op deze website aan Google Analytics de code “anonymizeIp” is gekoppeld, teneinde te garanderen dat IP-adressen geanonimiseerd worden verzameld (zgn. IPMasking).

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/dl.html bijv. op https://www.google.com/intl/de/policies/.

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor commerciële doeleinden door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden, vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken”), https://www.google.com/policies/technologies/ads (“Gebruik van gegevens voor commerciële doeleinden”), https://www.google.de/settings/ads (“Beheer van informatie, die door Google wordt gebruikt om aan u advertenties te tonen”) en https://www.google.com/ads/preferences (“Bepaal welke advertenties Google u laat zien”).

 

 1. Google Maps

(1) Deze website maakt gebruik van Google Maps API, een kaartservice van Google LLC (“Google”) om een interactieve kaart weer te geven. Door Google Maps te gebruiken, kan informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) aan een server van Google in de VS worden verzonden en daar opgeslagen. Google zal de door Maps verkregen informatie in voorkomende gevallen overdragen aan derden, indien dit wettelijk vereist is, of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google neemt deel aan het Privacy Shield. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

(2) U heeft de mogelijkheid om de service van Google Maps te deactiveren en op die manier gegevensoverdracht aan Google te voorkomen: deactiveer daarvoor JavaScript in uw browser. We wijzen u er echter op dat u in dat geval de kaartweergave niet kunt gebruiken.

 

 1. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube

(1) Op onze website treft u links aan naar deze diensten. Wij geven uw persoonsgegevens niet door. Social Plugins worden op onze site niet toegepast. D.w.z. dat als u de betreffende links niet expliciet volgt, er ook geen gegevens naar de genoemde diensten worden verzonden.

(2) Maakt u wel gebruik van deze links, dan maakt uw browser verbinding met het betreffende sociale netwerk of dienst. In dat geval worden gegevens, bijvoorbeeld uw IP-adres, aan hen overgedragen, zodat zij uw bezoek aan onze pagina kunnen toewijzen aan uw eventueel bestaande gebruikersaccount. U kunt deze koppeling voorkomen, door bij uw betreffende gebruikersaccount uit te loggen.

 

 1. Reviewsites

Op diverse reviewsites kunt u ons beoordelen. Daarvoor hebben we op onze website links opgenomen van verschillende aanbieders van reviewsites. Met een klik op de betreffende links komt u de pagina’s van deze reviewsites terecht. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan deze reviewsites (bijv. Tripadvisor).

 1. Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen, teneinde het aan te passen aan veranderde wettelijke omstandigheden, of aan wijzigingen in de dienstverlening en gegevensverwerking.

Dit is echter alleen van toepassing op verklaringen met betrekking tot de gegevensverwerking. Is toestemming van gebruikers nodig, of bevatten onderdelen van het privacybeleid bepalingen over de contractuele relatie met de gebruikers, dan zullen de wijzigingen alleen worden doorgevoerd met toestemming van de gebruikers.

 

 

Wissen van gegevens

Het wissen van de opgeslagen persoonsgegevens vindt plaats op het moment dat u uw toestemming voor het bewaren intrekt, als de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het bereiken van het doel dat met het opslaan wordt nagestreefd, of als de opslag om andere wettelijke redenen niet meer is toegestaan. Indien een wettelijke bewaartermijn geldt, worden gegevens niet gewist, maar gedurende de bewaarperiode opgeslagen en geblokkeerd voor ander gebruik. Geanonimiseerde gegevens worden niet noodzakelijk gewist.

 

Informatie over de rechten van de betrokkene

Dit deel van het privacybeleid biedt aanvullende informatie over hoe u als betrokkene uw rechten kunt uitoefenen tegenover HBB.

 

Uw identiteit

Om te kunnen voldoen aan het nakomen van de rechten van betrokken personen overeenkomstig de AVG, kan het noodzakelijk zijn dat HBB, in het geval van persoonsgegevens die worden verzameld op basis van contractuele relaties, steekproefsgewijs of in geval van gegronde twijfel, nadere informatie opvraagt, teneinde zekerheid te verkrijgen over uw identiteit. Dit zal met name voorkomen bij een verzoek om informatie in elektronische vorm, waarbij uit de informatie die de afzender heeft verstrekt niet voldoende kan worden afgeleid of het gaat om een betrokken natuurlijke persoon.

 

U heeft het recht om

 • in overeenstemming met Artikel 15 AVG uitsluitsel te vragen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens. U kunt met name uitsluitsel verlangen over de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, het recht op rectificatie, wissen, beperking van verwerking, alsmede op bezwaar tegen de verwerking, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, de bron van uw gegevens indien de persoonsgegevens niet bij ons worden verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, nuttige informatie over de details ervan;
 • in overeenstemming met Artikel 16 AVG, onmiddellijke rectificatie of vervollediging te eisen van u betreffende onjuiste persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • in overeenstemming met Artikel 17 AVG, wissing te verkrijgen van u betreffende persoonsgegevens die in ons bezit zijn, tenzij het verwerken van deze gegevens noodzakelijk is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verwerkingsverplichting, om redenen van algemeen belang, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • in overeenstemming met Artikel 18 AVG, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen ervan, wij de gegevens niet langer meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of als u overeenkomstig Artikel 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
 • in overeenstemming met Artikel 20 AVG, de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of de gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • als de wettelijke basis van de toepassing berust op uw toestemming, te allen tijde bezwaar te maken tegen verder gebruik.

 

Richt u zich voor het uitoefenen van deze rechten a.u.b. tot:

HBB Hotelbetriebsgesellschaft Battenberg GmbH
t.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming
Hotel Die Sonne Frankenberg
Marktplatz 2-4
35066 Frankenberg/ Eder
Telefoon: +49 6451 750-0
Fax: +49 6451 750-505
E-mail: datenschutz@sonne-frankenberg.de

 

 • In overeenstemming met Artikel 77 AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van de voor u geldende woonplaats of van ons hoofdkantoor.

 

Bevoegde toezichthoudende autoriteit
voor gegevensbescherming in Hessen
Postbus 3163
D-65021 Wiesbaden
Telefoon: +49 611 1408-0
Fax: +49 611 1408-900
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

 

Contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming:

HBB Hotelbetriebsgesellschaft Battenberg GmbH
t.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming
Hotel Die Sonne Frankenberg
Marktplatz 2-4
35066 Frankenberg/ Eder
Telefoon: +49 6451 750-0
Fax: +49 6451 750-505
E-mail: datenschutz@sonne-frankenberg.de

 

Verantwoordelijk voor toepassing van de wetgeving op het gebied van de gegevensbescherming:
HBB Hotelbetriebsgesellschaft Battenberg GmbH
Im Birkenried 1
35088 Battenberg

Hoofdkantoor HBB en vestiging van de functionaris voor gegevensbescherming:
Hotel Die Sonne Frankenberg
Marktplatz 2 – 4
35066 Frankenberg / Eder
Telefoon: +49 64 51 / 75 00
Fax: +49 64 51 / 75 05 00
E-mail: datenschutz@sonne-frankenberg.de

Sonne Frankenberg
Hotel Die Sonne Frankenberg
Marktplatz 2-4
35066 Frankenberg (Eder)
+49 (0) 64 51 / 750-0
info@sonne-frankenberg.de
[contact-form-7 404 "Not Found"]